26 januari 2018
St. Joriskerk
Amersfoort
19.30

Blog 2014

Tijdens het concert 's avonds is er geen blog bijgehouden. Een journalist van het Reformatorisch Dagblad heeft wel een impressie van het concert geschreven.

17:35
De repetitie zit erop. Een indrukwekkend Amen galmde door de kerk. En natuurlijk zijn we allemaal nog erg gefocused op de juiste noten en het goede ritme, maar uiteindelijk moet de tekst overgebracht worden bij de luisteraar straks om 19.30 uur, moet iedereen de waarde van de Messias leren kennen.

Het is nu dinerpauze. Straks om 19.00 uur gaat de kerk weer open en verwachten we een volle Joriskerk.

16:35
De vermoeidheid slaat bij sommige zangers wel een beetje toe. En toch moeten we nog even voordat alles goed voorbereid is voor vanavond. We zitten aan het einde van het tweede deel van de Messiah. Even voor degenen die dat niet weten: het eerste deel gaat over de komst van de Messias; het tweede deel over Zijn lijden, dood, opstanding en hemelvaart; het derde deel gaat over de komst van Gods Koninkrijk. Om me heen zingt het koor op dit moment "Their sound is gone out into al lands." Met van die fantastische muzikale details. Wanneer we zingen over de einden van de wereld, zingen we complete toonladders. En natuurlijk zwerven de stemmen alle kanten op.

15:32
Als je zo in de doorloop de diverse solisten hoort, dan voel je de sfeer van het concert vanavond al. Zojuist zong Margreet Rietveld het koninklijke "Rejoice", en daarna samen met Barnabas het pastorale "He shall feed His flock like a shepherd". En op dit moment zingt het koor dat Zijn juk zacht en zijn last licht is. (Pittige coloraturen overigens.) Licht gezongen, alsof het niets is. Maar natuurlijk hoort Patrick nog een paar verbeterpuntjes. Daar sluiten we het eerste deel van dit oratorium weer af.

14:50
Het is stampvol op de koortribune. We zijn aan de doorloop begonnen. Het is weer een heel andere ervaring om tussen de zangers te zitten en zo van alle kanten door het geluid opgenomen te worden. Best nog lastig om goed op te letten. De ruimte is heel beperkt en de jongelui voor mij zijn al wel zo lang dat het soms lastig is de dirigent in de gaten te houden. En het lijkt ook wel of het tempo van het zingen een stukje hoger ligt dan vanmorgen. Maar zonder te ontsporen komen we netjes bij het einde van "And de glory". Zo'n vlot tempo heeft ook wel wat.

Dirigent Patrick heeft alle zangers op het hart gedrukt om alles goed mee te lezen, ook de recitatieven en arias. Dat is natuurlijk niet alleen nuttig om te weten wanneer je weer moet zingen, maar ook om de verhaallijn uit de tekst te volgen en in je op te nemen.

13:44
De orkestrepetitie is begonnen. Een enkele stoel is nog leeg, maar de openings "sinfony" heeft al geklonken en we maken kennis met de solisten. Falco is het eerst aan de beurt. Zijn eerste recitatief en aria zijn gelijk een mooie oefening voor het orkest in het samenspel met de solisten. Barnabas, de counter-tenor, zingt een gedeelte van de aria "But who may abide the day of His coming". En ook het volgende recitatief en de volgende aria zijn voor hem. Kort de details doornemen en een stukje samen spelen is voldoende ter voorbereiding voor vanavond. De bas-solist is er nog niet, maar Margreet Rietveld zit al wel te wachten.

Nieuwe foto's komen er pas weer aan het eind van de middag. Ik hoop de middagrepetitie tussen het koor door te brengen.

Kom scratchen12:34
We zijn aan het werk aan het slotdeel, het "Worthy is the Lamb" met het aansluitende "Amen". De noten zijn al moeilijk genoeg om precies op het goede moment te zingen. En dan wil Patrick ook nog aan het slot een mooie ritenuto. Dan moet natuurlijk wel iedereen heel goed opletten. Maar het lukt! Eer aan onze dirigent!
Zelf is hij ook tevreden. En dan is het pauze. Om half 2 gaat eerst het orkest repeteren. Weer een uurtje later begint de doorloop van de echte generale.

12:02
Terwijl buiten het carillon aangeeft dat het 12 uur is geweest, worstelen we met het pittige deel "The Lord gave the Word". Het is best moeilijk om het tempo strak te houden als een groot deel van de zangers en zangeressen toch echt de noten in de gaten moet houden. Als de verschillende partijen even apart doorgenomen worden, zie je wel, dat er ook zijn die het hele stuk uit hun hoofd kennen.
Het volgende stuk is "Their sound is gone out". En dat die klank, die mag er zijn. Er lopen zelfs wat marktbezoekers de kerk in nieuwsgierig wat daar in de kerk wel niet aan de hand is. Je ziet bewonderende blikken als ze zoveel jonge mensen zien.

11:36
We zijn aan het studeren op die indrukwekkende woorden van de mensen rond het kruis: "He trusted in God, that He would deliver Him." Patrick besteed veel aandacht aan de manier waarop de woorden over moeten komen bij het publiek. En natuurlijk zijn juist bij zo'n stuk de wijze regels van de leermeester van hem van toepassing: 1 zorg dat ze gelijk beginnen; 2 zorg dat ze gelijk eindigen; 3 houd je slag.
Zo langzamerhand merken we ook dat het een echte scratch is: we wennen aan elkaar, luisteren naar elkaar en werken gezamenlijk aan een mooie koorklank. Bijna 250 zangers worden zo onder de handen van de dirigent gevormd tot een echt koor. En dan is natuurlijk een compliment van de dirigent ook wel lekker. Zeker als hij beweert dat het mooier klinkt dan in Leiden....

Kom scratchen11:05
Het eerste uur zit er op. We beginnen aan het tweede deel van de Messiah. De concentratie is nu erg belangrijk. De langzame delen over het lijden van de Messias moeten wel heel nauwkeurig in de maat. En als er dan ook nog kleine verschillen zitten in de diverse uitgaven, dan moeten we extra goed opletten bij de verschillende ritmes in "Behold the Lamb of God". Beginnen we met een achtste of een zestiende?

10:48
De eerste stukken zijn doorgenomen. Nu wordt er gestudeerd op het "For unto us a child is born". Volgens Patrick is de klank nog teveel Frans Bauer-achtig. De concentratie van de 240 vooral jonge mensen is groot en elke aanwijzing van de dirigent wordt hoorbaar opgevolgd. Ook wisselingen in tempo worden bijna vlekkeloos opgepakt.

10.21 uur
Iedereen heeft na veel gepuzzel een plekje gevonden onder het grote orgel in de Joriskerk te Amersfoort. Vooral de sopranen zijn rijk vertegenwoordigd, maar de tenoren, hoewel in de minderheid, laten ook duidelijk van zich horen. Onder leiding van Patrick van der Linden is het inzingen begonnen. Achter de vleugel zit Gerben Budding. Hij zal als repetitor ons vanmorgen begeleiden.

Lees ook wat er in andere media over deze scratch geschreven en gezegd is.

Kom luisteren

De vijfde Scratch Messiah in Amersfoort staat gepland op vrijdag 26 januari 2018. Deze scratch Messiah wordt georganiseerd door de sectie muziek van het Van Lodenstein College.

Bestel je Carus-koorpartituur voordelig via deze website

Lees alle info voor de zangers
> Lees verder

Voor al uw vragen over dit project kunt u contact opnemen met
organisatie@scratch-amersfoort.nl